Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

Pro společnosti:
Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.,
Cleverlance Slovakia s.r.o.,
CES EA s.r.o.,
Cleverlance H2B s.r.o.