Certifikace ISO

Jsme držiteli certifikátů:
Systém Managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013
Systém managementu kvality ISO 9001:2015
Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015
Systém protikorupčního managementu ISO 37001:2016
Systém managementu řízení projektů organizace ISO 10006:2017
Systémy managementu kontinuity podnikání ISO 22301:2019

Pro společnosti:
Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.,
Cleverlance Slovakia s.r.o.,
Cleverlance H2B s.r.o.,
Cleverlance Deutschland GmbH.

Systém Managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013


Systém managementu kvality ISO 9001:2015


Systém environmentálního managementu ISO 14001:2015Systém protikorupčního managementu ISO 37001:2016

Systém managementu řízení projektů organizace ISO 10006:2017

 
 
 
 

Systémy managementu kontinuity podnikání ISO 22301:2019