Oznámení týkající se možného protiprávního jednání v Cleverlance dle zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) může učinit osoba, která se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání společnosti Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o., se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 27408787, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 333677.

Pověřenou osobou pro přijímání oznámení je Jan Rulíšek, Compliance Manager a Tomáš Roubík, advokát.

Oznámení lze učinit:

  • prostřednictvím oznamovacího systému na webových stránkách,
  • e-mailem na adrese jan.rulisek@cleverlance.com, tomas.roubik@cleverlance.com,
  • telefonicky na tel. číslo +420 226 211 295.

Oznámení lze alternativně podat u Ministerstva spravedlnosti.Captcha: