Compliance a smlouvy

Dokument obsahuje ustanovení týkající se uplatňovaných zásad proti úplatkářství a korupci, která jsou bezvýhradně inkorporována do smluv se zákazníky, dodavateli, prodejci či jinými obchodními partnery společnosti Cleverlance.

Zásady protikorupčního jednání

Podrobný popis zásad proti úplatkářství a korupci, které jsou zakotveny do smluv uzavíraných společností Cleverlance.

 
 

Compliance a etické jednání

Přiblížení hodnot společnosti Cleverlance a jejich provázání na systém Compliance, včetně některých zásad, jejichž dodržování je společností Cleverlance vyžadováno.