​​​​​​​​​Digitální systém schvalování smluv pro mobilního operátora

Největšímu českému mobilnímu operátorovi jsme vybudovali řešení pro efektivní systém schvalování smluv založený na technologii IBM FileNet.

V našem řešení je koncept navrhované smlouvy přiložen jako příloha workflow. Implementované workflow pak zahrnuje oblasti zpracování a úpravu konceptu smlouvy, vícekrokové schvalování, zpracování neschválených smluv a posledním krokem je finální podpis smlouvy a skenování podepsaného originálu smlouvy. 

Uživatelé jsou během celého procesu přípravy a schvalování smlouvy notifikováni souhrnnými emailovými zprávami.​​

DMS; WorkForce Management