​​Krajskému městu jsme vybudovali důvěryhodné úložiště 

Magistrát krajského města požadoval vytvoření robustního úložiště dokumentů se snadnou správou systému. Společnost Cleverlance dodala řešení systému pro správu dokumentů založené na technologii IBM FileNet a archivaci elektronické pošty IBM Content Collector. 

Vybudovaný systém byl založen na dlouhodobé strategii úřadu a potřeb města. Velkou výhodou realizovaného řešení je snadná integrace externích aplikací s DMS řešením IBM FileNet.

Toto řešení nejen že naplnilo beze zbytku představy úřadu v oblasti postupné obnovy informačních systémů, ale navíc umožňuje rozsáhlé možnosti škálování celého systému. ​


DMS; WorkForce Management; Finanční instituce