28.02.2017
První integrační platforma s EET

​Open-source integrační platforma CleverBus funguje jako prostředník pro výměnu informací mezi IT systémy. Umožňuje jim komunikovat mezi sebou formou zpráv a p​ožadavků, spolehlivě, v reálném čase a je proslulá svým chytrým přístupem k řešení problémů.

Od února 2017 obsahuje CleverBus EET plug-in pro komunikaci se systémem Finanční správy. Cleverlance se při návrhu produktu zaměřila na potřeby firem, které se do elektronické evidence tržeb musí zapojit od 1. března 2018. “Intenzivně jsme na EET pro CleverBus pracovali, aby ho měli naši zákazníci co nejdříve k dispozici a mohli se na EET dobře připravit,” říká Michal Červinka, hlavní softwarový architekt produktu. “CleverBus EET se informačním systémům a aplikacím našic​h firemních zákazníků postará o získání fiskálního kódu (FIK) pro každou tržbu, která se jejich prostřednictvím uskuteční,” dodává.

EET plug-in integrační platformy CleverBus funguje plně v souladu s platnou českou legislativou a firmám, které ho používají, pomáhá dodržet všechny její nároky. Postará se proto mimo jiné i o rekonciliaci všech nepodařených transakcí (které nemohly proběhnout z důvodu nedostupnosti systému Finanční správy), všechny provedené transakce archivuje a umožňuje v archivu vyhledávat.​

O Cleverlance Enterprise Solutions, a. s.

Společnost Cleverlance je přední český dodavatel IT konzultačních služeb a komplexních SW řešení pro finanční, telekomunikační a veřejný segment. Hlavní nabídkou společnosti je podpora obchodních procesů a nových služeb zákazníků díky efektivní implementaci SW řešení. Tým Cleverlance tvoří více než 600 specialistů se znalostmi v oblastech obchodních konzultací a analýzy, návrhu, vývoje a implementace informačních systémů, projektového řízení, testování a QA, informační bez​pečnosti, technické podpory a kompletního outsourcingu informačních systémů. Dceřiné společnosti TrustPort a AEC rozšiřují portfolio o služby v oblasti bezpečnosti informačních systémů a špičkové bezpečnostní produkty, společnost CTS pak v oblasti investičního bankovnictví.

Více informací o skupině Cleverlance Group najdete na adrese: www.cleverlance.com.

https://twitter.com/cleverlance 
https://www.facebook.com/#!/Cleverlance 
http://www.linkedin.com/cleverlance ​ ​