30.06.2017
Springtide Ventures a Rockaway vstupují do českého startupu ThreatMark

Společnost ThreatMark s.r.o., threatmarkkterá vyvinula účinný způsob ochrany před podvody a kyber útoky pro web a mobilní aplikace, získala dva významné domácí investory. Fond Springtide Ventures ze skupiny KKCG, a investiční skupina Rockaway prostřednictvím své divize Rockaway Ventures získávají 32,2 % v ThreatMarku.

Oba investoři chtějí posílit společnost ThreatMark nejen finančně, ale také v oblasti know-how, podílet se na řízení firmy a pomáhat se vstupem do dalších zemí Evropy, USA a na asijský trh.

ThreatMark byl založen před dvěma lety v Brně jako specializovaná laboratoř zaměřující se na vývoj řešení na ochranu proti kyber útokům a podvodům v online prostředí. Zaměření firmy je reakcí na stále nedostatečnou úroveň bezpečnosti online aplikací a zejména neřešenou otázku bezpečnosti jejich uživatelů. Kromě vývoje vlastních bezpečnostních řešení se společnost zabývá také výzkumem v oblasti detekce malware, umělé inteligence a behaviorální biometrie a aplikacemi těchto poznatků v produkčním prostředí zejména bankovních zákazníků.

Systém, který ThreatMark vyvinul, svou robustností konkuruje zavedeným značkám na trhu fraud detection a díky inovativnímu přístupu umožňuje rychlou integraci. Řešení kombinuje stovky parametrů vypovídajících o chování klienta v rámci online žádosti o nový účet, přihlašovacího procesu a práce klienta s účtem. Analyzuje chování uživatele při interakci s aplikací a zařízením, parametry připojení, ale i samotné aktivity a jejich kontext. Predikuje tak rizikové operace, odhaluje útoky hackerů na platební systémy a zabraňuje neoprávněnému přístupu k on-line účtům jak v mobilních, tak i ve webových aplikacích. Bankám pomáhá splnit legislativní požadavky plynoucí z normy PSD2.

V současné době je ThreatMark aktivní ve Velké Británii, Polsku, Česku a na Slovensku.

V samotném počátku pomáhala firmě Threatmark na svět česká IT skupina Cleverlance Group v roli „seed investora“, který poskytl společnosti nezbytný startovací kapitál a přístup na trh zákazníků v Čechách a na Slovensku pomocí své dceřiné společnosti AEC, a.s. Ta se stala pro ThreatMark systémovým integrátorem s vazbami na své dlouhodobé zákazníky ve finančním sektoru. Cleverlance i nadále zůstává podílníkem v projektu.
ThreatMark vyvinul systém, který velmi efektivně detekuje celé spektrum podvodů a aktuálních útoků v online aplikacích. Produkt svou robustností konkuruje zavedeným značkám na trhu fraud detection a díky inovativnímu přístupu umožňuje rychlou integraci do prostředí,“ říká ředitel partnerské společnosti AEC a spoluzakladatel společnosti ThreatMark Tomáš Strýček.

Vstupem do tohoto českého startupu fond Springtide Ventures pokračuje ve své strategii zaměřené na investice do společností ve střední Evropě a Izraeli, jež mají potenciál působit globálně a proniknout na vyspělé trhy především v USA a EU. I v tomto případě chce stavět na přirozených výhodách: velikosti a zázemí skupiny KKCG, sídle v srdci Evropy, expertíze v oblasti IT a na zkušenostech s expanzí na globální trhy a efektivní řízení společnosti.

Společnost ThreatMark je pro nás zajímavá svými produkty i trhem, na který míří. Útoky na služby vyžadující on-line přihlášení narůstají každým rokem co do četnosti, rozsahu i závažnosti. Např. jen ve Velké Británii bylo v roce 2014 z on-line účtů odcizeno 200 milionů dolarů a o rok později již o čtvrtinu více. Velká část útoků přitom často zůstává dlouhou dobu neodhalena i díky jejich stále vzrůstající sofistikovanosti,“ uvádí Marek Jablonský, výkonný ředitel Springtide Ventures. 

Získání venture kapitálu je pro většinu startupů vysněná meta. Nám se ji podařilo dosáhnout, za což vděčíme enormnímu nasazení i kvalitě celého týmu ThreatMark. Nově získané prostředky, ale i zkušenosti silných partnerů nám umožní nejen akcelerovat rozvoj produktu, ale především významně posílit obchodní aktivity na zahraničních trzích“, dodává Michal Tresner, výkonný ředitel a jeden ze zakladatelů ThreatMark s.r.o.

Pro investiční skupinu Rockaway jde o rozšíření jejího startupového portfolia v rámci divize Rockaway Ventures. Ke vstupu do společnosti ThreatMark ji přesvědčil silný technický tým a unikátní řešení s možností globálního škálování.Za transakci byla zodpovědná Andrea Lauren, která se v roli investičního partnera v Rockaway specializuje na Fintech a vedení skupiny rozšířila teprve nedávno. 

Springtide Venturesspringtide

Springtide Ventures se zaměřuje na podporu společností s globálními ambicemi, jejichž služby a produkty jsou založeny na informačních technologiích (IT) nebo s nimi úzce souvisejí, a to především v oblasti digitálního marketingu, geoinformačních systémů, on-line gamingu, Cloud infrastructure, Cybersecurity a Big data. Doposud fond investoval do šesti českých a izraelských společností. V příštích letech hodlá investovat úhrnem 40–60 milionů EUR.

Investiční skupina KKCG kkcg

KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy 2 mld. eur. Zaměstnává víc než 2 500 lidí. Jako strategický investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního plynu, na loterijní průmysl, cestovní ruch a na investice do nových technologií. Skupina KKCG drží podíly ve více než 25 českých a zahraničních společnostech, mezi které patří např. skupina MND, SAZKA Group, DataSpring, SafeDX, VÍTKOVICE, cestovní skupina FISCHER a další. KKCG působí v 10 zemích světa.

Investiční skupina Rockaway Capitalrockaway

Vizí Rockaway Capital je budovat internetovou ekonomiku prostřednictvím přidané hodnoty. Rockaway se dnes se soustředí na dva hlavní druhy investic: vstupuje do regionálních společností, které mají silnou pozici a již prověřený model, do této části portfolia patří společnosti jako Invia, Heureka, Chytrý Honza nebo Mall Group, které působí na 15 evropských trzích. Pod hlavičkou Rockaway Ventures podporuje technologické startupy s globálními ambicemi. V čele skupiny stojí Jakub Havrlant, který ji založil v roce 2013, aby pod ni mohl začlenit svoje dosavadní investiční aktivity.

Cleverlance Groupcleverlance

Cleverlance Group je skupina českých IT společností s mezinárodní působností poskytující konzultace, řešení a služby zejména v oblastech financí, telekomunikací, utilit a veřejné správy. Do skupiny patří společnosti Cleverlance Enterpise Solutions, AEC, TrustPort, CTS TRADE IT a Cleverlance H2B. Hlavní nabídkou společnosti Cleverlance Enterpise Solutions je podpora obchodních procesů a nových služeb zákazníků díky efektivní implementaci SW řešení.

O společnosti AECaec

Společnost AEC patří již od svého založení v roce 1991 k nejvýznamnějším domácím poskytovatelům produktů a služeb pro bezpečnost dat a informací. Nabízí bezpečnostní řešení předních světových společností jako např. Check Point, RSA, Tenable, McAfee, FireEye, Forcepoint, IBM, Kaspersky. V nabídce služeb informační bezpečnosti nechybí analýzy rizik, penetrační testy, implementaci bezpečnostních procesů a další specializované služby. Od roku 2008 je společnost AEC členem Cleverlance Group.