Tvoříme
odpovědně

CSR  

Naše práce pomáhá k planetární transformaci

Naše aplikace a IT řešení šetří cenné lidské i přírodní zdroje, podporují udržitelný business a tím přispívají k pozitivní planetární transformaci.

 

 

 

Pomáháme a přispíváme dobrým věcemhttps://www.cleverlance.com/cz/csr/planetarni-transformace/Stranky/dobrovolnictvi-a-charita.aspxPomáháme a přispíváme dobrým věcem
Poskytujeme a podporujeme flexibilní styl prácehttps://www.cleverlance.com/cz/csr/planetarni-transformace/Stranky/flexi-office.aspxPoskytujeme a podporujeme flexibilní styl práce
Chováme se šetrně od detailů po velké věcihttps://www.cleverlance.com/cz/csr/planetarni-transformace/Stranky/setrne-od-detailu.aspxChováme se šetrně od detailů po velké věci
Sledujeme a snižujeme uhlíkovou stopu Cleverlancehttps://www.cleverlance.com/cz/csr/planetarni-transformace/Stranky/uhlikova-stopa.aspxSledujeme a snižujeme uhlíkovou stopu Cleverlance
Vzděláváme se a vzájemně se inspirujemehttps://www.cleverlance.com/cz/csr/planetarni-transformace/Stranky/vzdelavani-k-udrzitelnosti.aspxVzděláváme se a vzájemně se inspirujeme

 
CSR  

Komunikujeme
otevřeně
a jsme spolehliví

Naše firemní hodnoty pomáhají vytvářet otevřenou tvůrčí atmosféru, ve které se dobře a s důvěrou spolupracuje našim zaměstnancům i klientům. Své důležité místo u nás mají:

Spolupráce a slušnost

Víme, že důvěra, ochota pomáhat si a schopnost dodržet závazky jsou podmínkou kvalitních dlouhodobých vztahů.

Výsledky a volnost

Rádi objevujeme nové cesty a tím dosahujeme lepších výsledků.

Nápady a nadšení

Jsme iniciativní, podporujeme se navzájem a naše práce nás baví.

Kreativita a komunikace

Jsme tvůrčí smysluplně. Aktivně nasloucháme klientovi a vždy si ověřujeme, že jsme si dobře rozuměli.

Compliance a etické jednání

Naše
manifesto

My, lidé, tvoříme svět vším, čím jsme. Svými postoji. Svým jednáním. Tvoříme, přetváříme.

V Cleverlance nad tím přemýšlíme v souvislostech. Snažíme se jednat odpovědně. Proto jsme začali měřit naši uhlíkovou stopu a aktivně pracujeme na jejím snížení. Ke zdrojům se chováme šetrně, zabraňujeme plýtvání. Důsledně recyklujeme.

Vzděláváme se a vzájemně inspirujeme. Pomáháme v dobročinných projektech, podporujeme a sami organizujeme charitativní sbírky. Dbáme na etické jednání.

Digitální transformace je pro nás i transformací planety.
V každém projektu vidíme příležitost zjednodušovat, zrychlovat a odlehčovat procesy tak, aby ve výsledku šetřily nebo i obnovovaly cenné zdroje.

Zajímá nás čistá energie a zdravější budoucnost světa.
We create it — každým dokončeným projektem.

CSR  
CSR 
 
 
 

Důsledně
předcházíme korupci
a jednáme eticky

Pracujeme etickým a zákonným způsobem. Vždy jednáme v souladu s právními předpisy zemí, v nichž podnikáme.

Zcela odmítáme jakoukoli formu korupce, ať už jde o přijímání či poskytování úplatků nebo návrhy na jejich zprostředkování.

Pravidelně školíme zaměstnance a vedoucí pracovníky v protikorupčních postupech, máme vlastní komplexní program Compliance. Volíme přímé jednání a čisté cesty k úspěchu.

Zásady protikorupčního jednání