​​​​​​​​​​​Automatizace práce s daty

Společnosti využívají v průměru pouze 12 % svých ​dat. Data jsou většinou nestrukturovaná a rozložena ve velkém množství systémů, které nemají možnost vzájemně spolupracovat. Pro uživatele je snadné ztratit nad daty přehled.

Watson Explorer a RPA boří hranice mezi systémy

Tyto technologie získávají data přímo ze systémů a databází díky API i přímo z uživatelského rozhraní programů na ploše, a také fungují a dolují data i tam, kde je zdrojem dat pouze webová stránka.​

Analytické nástroje mají možnost analyzovat data podle časové osy, odchylek, trendů a mnoha dalších pohledů; rozumí přirozenému jazyku a stylu lidské komunikace (Natural Language Processing). Adaptují se a učí z interakcí uživatelů a výsledků analýz (Machine Learning). 

Analýza specifických dokumentů 

Dokážeme analyzovat e-maily, datové zprávy, elektronické dokumenty i scany papírových a ručně psaných dokumentů.

Námi používané nástroje dokáží zpracovat jednotlivá slova, věty i celé odstavce. Můžeme také kategorizovat jednotlivá klíčová slova a jednotlivé případy podle obsahu. Na základě toho určíme, jaký automatický proces na tato data použít. 

Uplatnění

  • v systémech pro správu dokumentů, žádostí, dotazů, poptávek
  • automatizované a autonomní vyhledávání
  • identifikace a třídění velkých dat
  • automatické strojové zpracování
  • lidsky srozumitelná prezentace informací
  • příprava výstupů, odpovědí, reportů​​

Zpět na ECM

 Dotaz na obsah