​​​​​​​​​DM​S

​​Správně koncipovaný DMS Vám zjednoduší a zefektivní proces schvalování dokumentů a zajistí, že se žádná informace neztratí a naopak bude rychle nalezena.​ Samozřejmostí je přehled o aktivitách jednotlivých uživatelů a sledování historie změn. Nezanedbatelným benefitem je přehledné workflow, efektivní řízení nákladů a možnost kontinuá​lního rozvoje systému.

Informační systém​​y a oběh dokumentů

Efektivní a přirozený oběh dokumentů představuje páteř každé společnosti. V době, kdy významná část zaměstnanců pracuje z domova, vyšlo obíhání kanceláří s dokumenty definitivně z módy.

Nechte běhat své dokumenty a nechte je obíhat chytře. S našimi řešeními můžete dokumenty schvalovat kdekoliv, kdykoliv a všechny je můžete mít na jednom místě. Zbavte se papírů, vyhněte se dohadům a nejistotě a věnujte svůj čas důležitým věcem. Můžete si třeba jít zaběhat.​

Řídící dokume​ntace

Ukládání technických příruček a dokumentace do šanonu nebo přehledně na poličku už dávno nestačí potřebám rychle a často se měnícího prostředí, rozvoje produktů a zákonných požadavků. Nenechte se vláčet okolnostmi a mějte za každé situace dokonalý přehled a odpověď.

V dynamickém světě je dobré mít jedno místo, kde najdete vaše původní a aktuální data i archivované verze dokumentace. Mějte přehled bez ohledu na velikost dat, množství verzí nebo počet uživatelů nebo ticketů. Všechno, co potřebujete vy nebo vaši spolupracovníci vědět, každý manuál, tréning API a SDK dokumentace, najdete přehledně a logicky uložené na jednom místě.​

Migrace a konsolidace dat ​​

​Někdy dochází k tomu, že velké organizace postupně vybudují řadu nesourodých a navzájem nekomunikujících prostředí na správu dokumentů. Po dohodě se zákazníkem tyto situace řešíme tak, aby konsolidace do jednoho centrálního úložiště měla minimální dopady na okolní systémy a finanční náročnost na provoz a údržbu finálního centrálního dokumentového úložiště byla dlouhodobě udržitelná.​ ​

Zpět na ECM

 Dotaz na obsah