​​​​​​​​​Dolování dat

Informace dnes představují komoditu s takovým potenciálem, že často rozhodují o úspěchu firem. Podle výzkumu společnosti Forrester využívají dnes firmy v průměru jen 12 % svých dat. Hlavním důvodem této skutečnosti je, že data firem nejsou strukturovaná, často bývají uložena ve velkém množství systémů na ukládání dat, které navíc nemají možnost vzájemně spolupracovat.​

Vytěžte 100 % ze svých dat

​Naše aplikace využívající AI tyto hranice boří. Strukturovaná a nestrukturovaná data spojí do rozsáhlých analytických a vyhledávacích kolekcí a nabídne dosud netušené možnosti, kdy máte okamžitě a průběžně k dispozici všechny potřebné informace. Tím získáte tolik potřebnou konkurenční výhodu, která mnohdy rozhoduje o úspěchu vaší společnosti. 

​Naše analytické nástroje rozumí přirozenému jazyku a stylu lidské ​​komunikace​ (Natural Language Processing). Adaptují se a učí ​​​z ​interakcí​​​ a ​​výsledků analýz (machine learning). Generují a vyhodnocují poznatky z analýz, které podloží důkazy a dokumenty.​Zpět na ECM

 Dotaz na obsah